Country
Leaderboard

Rank Player Overall Rating Score Accuracy Max Combo Play Count
1 NO xxxbruhmanxxx 922.96 852,435,702 99.15% 5,352 2,111
2 NO hhhhhhhhhh 845.76 167,516,062 99.12% 5,602 594
3 NO Danksquidboy 844.15 203,090,569 99.20% 4,420 912
4 NO PrameZA0000 815.68 123,503,875 98.90% 3,652 257
5 NO SupremeJaycee 801.17 245,568,301 98.88% 10,953 920
6 NO Zek 759.16 269,873,847 99.04% 3,417 481
7 NO miyuie 732.10 183,709,861 99.34% 4,700 592
8 NO luxvsrg 711.56 84,849,877 98.92% 4,297 297
9 NO Bizarrely 708.34 115,180,019 98.22% 2,897 172
10 NO Karl 704.33 276,346,216 98.66% 3,851 454
11 NO FluffySakora 701.18 910,537,584 98.75% 10,580 3,223
12 NO x3rs 696.98 220,945,416 98.43% 2,836 1,195
13 NO ubihard 683.31 357,323,755 98.42% 2,976 1,204
14 NO Taozi 679.45 214,727,985 98.73% 3,431 591
15 NO Freddy 671.32 91,975,804 97.78% 2,828 465
16 NO Hennytai 671.12 111,394,022 98.35% 2,626 260
17 NO HenrikR 663.92 588,707,109 98.77% 4,323 1,644
18 NO zleov 651.48 73,809,170 98.57% 4,195 383
19 NO mizukiowo 647.37 252,841,396 98.39% 3,907 859
20 NO DaMeMeThEiFxD 642.70 52,093,480 99.00% 3,575 85
21 NO DarnomEldeam 641.27 723,749,554 99.11% 3,152 1,723
22 NO iveriver1 640.29 168,781,640 97.57% 2,312 1,577
23 NO Spyder 636.82 516,451,518 98.25% 2,795 1,897
24 NO Fizz9834 632.83 70,900,709 98.11% 3,671 312
25 NO 8vp2 628.89 169,443,938 98.29% 1,582 814
26 NO MeyMey 621.53 388,119,310 98.39% 3,152 708
27 NO lelerrer 614.09 109,100,200 97.57% 3,234 460
28 NO humungifungi 609.63 123,494,900 97.71% 2,759 473
29 NO Elysian 609.19 149,170,445 97.37% 2,688 365
30 NO public69toilet 609.10 59,451,270 97.92% 4,219 190
31 NO Yazer 602.18 177,940,679 97.97% 7,482 555
32 NO Kekaksen 597.56 321,006,629 99.26% 10,580 463
33 NO pepeD 597.02 249,880,816 97.34% 2,999 3,343
34 NO AwfulDisaster 595.44 97,860,878 97.95% 5,385 347
35 NO whispo 589.09 62,811,417 97.64% 2,904 230
36 NO Groex 588.46 125,039,351 98.32% 2,459 225
37 NO scorpiiofluid 586.27 62,834,843 97.90% 2,199 259
38 NO LsMisaa 581.16 31,247,959 97.97% 2,512 83
39 NO pyramd 580.06 161,774,053 98.38% 7,702 543
40 NO ItsTeaBee 570.60 126,361,979 98.60% 3,413 174
41 NO giraray 564.20 66,669,813 98.79% 5,074 156
42 NO Endroma 562.90 73,013,439 97.79% 3,443 120
43 NO Rushenality 556.49 33,878,272 96.61% 2,632 199
44 NO ZenusPurity 553.91 84,517,500 97.61% 2,500 335
45 NO MyntTxd 551.73 108,205,161 98.16% 4,251 467
46 NO Rayveus 549.36 137,130,198 96.54% 3,901 2,378
47 NO kasuu 541.87 48,825,998 97.75% 1,911 117
48 NO Farewell 537.46 155,536,239 96.48% 2,265 2,189
49 NO Neonmanic 536.23 281,757,539 98.39% 3,152 942
50 NO shaydeftw 530.77 123,958,945 98.49% 6,387 236