Country
Leaderboard

Rank Player Overall Rating Score Accuracy Max Combo Play Count
51 NO mya1 525.48 29,876,741 98.48% 3,864 133
52 NO Solid Snake 522.00 105,273,105 97.54% 1,801 257
53 NO Lillemannen 519.26 89,752,709 97.70% 2,525 280
54 NO MysticMocha 518.73 145,268,794 97.92% 2,984 346
55 NO adeptfrog 517.90 99,606,574 96.88% 2,904 1,460
56 NO CommandoGlass 513.28 72,767,852 96.06% 4,146 168
57 NO 01juniorpen 508.58 41,971,268 97.28% 3,755 168
58 NO ebilvoss 508.25 106,314,123 97.05% 2,266 570
59 NO DeadSlayer2008 507.45 28,766,333 98.17% 2,849 90
60 NO iisxshii 497.58 249,305,056 98.08% 2,759 1,219
61 NO SeasonKirb 493.56 77,365,910 96.63% 2,663 491
62 NO rek7 492.14 36,541,936 98.02% 3,864 94
63 NO VBEI 489.64 72,136,830 96.71% 3,285 120
64 NO Razor Sharp 488.89 148,767,694 97.69% 2,818 430
65 NO NeonBlue 487.30 116,642,449 98.27% 2,452 341
66 NO prebert 485.84 61,244,899 97.69% 2,299 128
67 NO allmeta 483.28 222,379,136 96.30% 2,488 647
68 NO jennifer 480.46 67,084,874 97.79% 2,229 189
69 NO Veslepus 475.97 44,393,437 97.24% 2,455 90
70 NO actuallyduck 474.72 167,225,264 97.07% 2,836 963
71 NO Hend Tube 474.58 130,907,899 96.87% 2,754 1,453
72 NO folence 472.75 166,886,187 96.92% 1,543 366
73 NO NikoMM 472.44 437,975,055 97.36% 5,466 2,715
74 NO Suiciopath 468.49 160,681,528 96.67% 1,567 666
75 NO DecayingEagle 467.24 84,087,680 97.06% 2,632 531
76 NO Aksel 467.09 173,476,854 96.94% 2,889 959
77 NO MartinSAO56 460.14 153,577,091 97.25% 2,946 422
78 NO Taseen 459.21 44,739,171 96.50% 2,819 129
79 NO Jokkum 454.93 39,827,516 97.57% 2,962 141
80 NO Njulsen 450.70 86,626,189 96.08% 1,480 834
81 NO AMBUSHER 449.96 49,296,191 97.70% 1,797 158
82 NO NotMoxx 441.85 118,683,870 97.27% 2,548 619
83 NO okwe 441.84 472,756,987 96.78% 2,764 2,168
84 NO Akiresu 440.29 57,630,075 95.28% 1,999 254
85 NO Jarre 439.95 30,004,212 95.37% 3,106 143
86 NO Bekko 435.69 145,045,126 95.86% 2,198 404
87 NO antimarker 431.82 137,882,126 97.24% 2,040 633
88 NO Aimstein 429.17 404,128,206 97.27% 2,509 1,641
89 NO TsunC85 428.06 101,555,682 97.09% 1,225 337
90 NO Phelddagrif 427.95 720,592,730 97.21% 2,163 1,804
91 NO kantastrik 425.90 83,754,121 94.36% 1,841 673
92 NO SpaceRecon 425.75 31,946,357 97.29% 2,560 56
93 NO NoobyPro27 425.09 33,042,258 96.72% 2,462 157
94 NO UrMom05 418.67 28,624,109 97.78% 3,700 53
95 NO GawrGuraFanboy1 418.38 15,713,236 98.08% 3,888 67
96 NO MisakiCz 417.82 55,168,829 97.08% 1,898 259
97 NO Huohuli 417.28 182,014,846 93.21% 1,214 2,585
98 NO krowned 413.24 18,126,040 99.07% 4,506 38
99 NO Alosu 413.15 73,974,060 96.29% 1,816 233
100 NO snxw 410.72 64,215,355 97.26% 1,935 106