Country
Leaderboard

Rank Player Overall Rating Score Accuracy Max Combo Play Count
51 NO Groth 268.51 86,640,043 95.39% 1,362 244
52 NO iisxshii 266.22 58,689,005 94.41% 2,617 172
53 NO KirbyXLF 260.94 19,676,677 96.63% 2,445 55
54 NO salchow 259.18 42,396,503 95.00% 1,995 99
55 NO Malicus 250.98 88,394,505 93.95% 2,215 299
56 NO HERIKS 249.18 28,049,923 93.61% 1,806 79
57 NO Staiain 247.59 14,857,145 97.86% 1,662 66
58 NO lvcq 247.35 51,073,216 93.61% 1,390 161
59 NO benita 246.28 62,268,565 96.71% 1,250 213
60 NO RhythmGuy 244.03 58,411,354 95.73% 1,382 148
61 NO tobinjo 240.18 65,184,430 94.59% 1,206 122
62 NO FroncaS 233.18 41,945,075 96.95% 2,015 69
63 NO SosaOfNorth 227.86 207,072,777 94.56% 1,204 414
64 NO Chu 226.32 69,957,692 94.39% 1,720 175
65 NO superikk1234 226.11 74,866,392 94.07% 1,806 199
66 NO ubihard 222.64 87,902,081 92.48% 1,358 309
67 NO Kythera 222.47 172,172,114 93.55% 2,002 273
68 NO DrFox 216.81 165,850,003 95.35% 1,834 366
69 NO Fjell 203.80 62,237,558 93.49% 1,343 181
70 NO Onkeloliver 197.26 27,937,784 96.80% 1,803 70
71 NO Stxxxl 195.96 14,509,134 97.80% 1,916 46
72 NO CrampArms 184.11 38,478,013 93.53% 1,372 56
73 NO ItsKevZii 181.20 20,209,077 94.85% 1,295 40
74 NO AlpacaQQ 179.62 74,887,181 94.58% 857 124
75 NO JRam 178.37 38,840,227 97.26% 2,416 55
76 NO TideKnight 177.36 216,314,777 91.60% 1,439 1,105
77 NO TheCoolerWeed 177.34 94,725,722 93.84% 1,362 163
78 NO Defectum 173.60 18,992,347 96.99% 1,806 36
79 NO xenshi 172.78 70,715,793 95.30% 1,270 151
80 NO bagayaga373 172.27 21,372,195 93.13% 933 39
81 NO Njulsen 171.81 25,278,855 91.39% 962 97
82 NO DataFreak 170.36 24,379,952 93.18% 1,609 88
83 NO kim 167.37 73,775,620 95.40% 1,275 136
84 NO Axaruz 165.60 23,723,167 93.84% 1,110 42
85 NO aronmg 164.65 81,503,229 92.33% 876 268
86 NO Ninano 163.06 22,065,012 94.18% 1,110 90
87 NO GunStealer 7k 162.54 44,634,334 92.67% 1,887 212
88 NO IU1314 158.76 34,813,079 95.31% 1,909 89
89 NO thesquid10 157.62 87,296,994 93.20% 1,362 156
90 NO Newbly 156.12 11,097,691 98.04% 1,330 14
91 NO Itachi Uchiha 155.89 37,812,714 90.90% 940 85
92 NO Hennik 155.85 63,392,621 89.33% 1,362 314
93 NO riceman 154.30 50,426,233 93.47% 1,409 103
94 NO Everlasting 150.65 23,933,223 94.51% 1,050 59
95 NO MaZeLaZeR 150.57 57,650,863 91.45% 946 148
96 NO Mellio 147.74 27,473,839 93.14% 801 81
97 NO argymf 145.05 24,554,762 94.16% 1,578 68
98 NO CasuallySpammin 144.39 41,311,736 93.07% 1,200 120
99 NO Luvas 143.20 14,569,953 95.01% 1,362 96
100 NO Patloaf 140.08 220,961,238 90.23% 1,112 818