Country
Leaderboard

Rank Player Overall Rating Score Accuracy Max Combo Play Count
101 NO y o s h i k e 408.38 125,039,895 96.67% 1,891 227
102 NO Oysths 406.45 124,157,770 96.15% 1,513 1,065
103 NO Soowakoo 400.28 62,088,143 96.20% 3,223 216
104 NO hnmru 399.88 38,202,728 97.12% 2,110 175
105 NO Venuyx 399.86 33,703,288 97.62% 1,806 104
106 NO masaya 399.82 26,795,970 96.85% 3,946 65
107 NO seichiidesu 399.13 33,117,427 95.73% 1,395 131
108 NO superikk1234 397.19 221,245,820 97.01% 5,085 779
109 NO hakicho 395.97 94,520,533 95.17% 2,058 931
110 NO Awakey 392.76 140,765,729 95.44% 1,944 1,627
111 NO AEKeebZ 391.63 31,876,053 98.29% 2,395 170
112 NO Somebody 391.06 92,984,126 96.39% 3,189 574
113 NO drjam 389.79 34,631,234 97.42% 2,459 57
114 NO Tadzboi 385.04 138,552,304 95.28% 2,307 858
115 NO Ravzn 383.75 40,027,187 94.92% 1,838 180
116 NO Synazerk 382.93 49,355,232 96.18% 1,932 101
117 NO Winter27 382.18 44,192,458 95.60% 2,062 166
118 NO BigBoiSenpai 380.32 55,970,571 95.60% 1,357 255
119 NO Retrospekt 376.17 77,752,522 96.45% 2,009 163
120 NO Activistsnow 375.04 83,009,113 94.76% 1,917 688
121 NO Brawlify 374.07 88,740,156 95.01% 1,695 164
122 NO shurgurd 373.78 102,784,053 93.86% 2,005 792
123 NO chaa 370.92 68,323,703 97.46% 2,457 296
124 NO flyingppcat 368.83 91,863,233 95.75% 2,770 227
125 NO ThePrestigious 368.21 23,881,715 97.05% 2,719 551
126 NO N0rway 368.20 51,932,912 95.60% 1,394 259
127 NO cloven 368.19 45,336,542 97.11% 2,946 101
128 NO JustShu 368.19 27,318,850 95.15% 2,183 279
129 NO k2z 365.41 14,731,100 97.85% 2,439 36
130 NO Youbadmanithink 363.25 51,948,041 96.41% 2,625 183
131 NO DatOneBoi 360.25 26,722,605 96.71% 2,199 77
132 NO Bakemowo 359.98 100,568,175 95.68% 1,733 405
133 NO EnderFusion159 352.88 47,248,441 96.44% 3,313 266
134 NO ramencatcool 351.15 25,279,796 96.73% 2,035 57
135 NO MochizouAsUsual 350.75 59,162,061 95.98% 2,543 316
136 NO trexex55 350.34 33,510,181 95.41% 1,758 114
137 NO Kalavaan 349.69 22,216,477 97.30% 1,097 63
138 NO Hennik 349.65 192,429,624 93.63% 2,836 1,310
139 NO Strats 348.64 36,726,513 94.76% 2,424 297
140 NO JonasBF 347.11 386,111,972 96.21% 2,844 2,006
141 NO H0v3 346.88 212,923,591 95.61% 1,537 582
142 NO honkified 346.85 60,356,226 94.31% 1,410 255
143 NO iGlitchette 344.13 46,236,014 93.46% 1,320 399
144 NO Azeidith 343.90 106,598,516 95.95% 1,494 244
145 NO lucaspro109246 342.17 19,721,754 95.27% 1,991 91
146 NO Diamond3 339.80 41,471,220 94.50% 2,379 141
147 NO Wahi 339.34 37,168,275 95.87% 1,648 107
148 NO kiyochs 337.97 64,528,317 95.94% 1,935 118
149 NO NamesAreRubbish 335.32 20,201,468 96.03% 1,722 41
150 NO MatchaMeiling 335.13 12,260,885 98.33% 3,766 20