Country
Leaderboard

Rank Player Overall Rating Score Accuracy Max Combo Play Count
101 NO twiq 137.91 78,656,906 95.42% 1,063 177
102 NO Nazewa 137.84 94,412,028 97.48% 1,960 308
103 NO Atrulion 137.50 24,551,630 90.12% 1,027 67
104 NO amdie 133.46 14,806,604 94.18% 1,402 26
105 NO edini 133.08 71,217,720 92.61% 1,175 204
106 NO zazick 133.03 33,660,067 93.56% 1,170 66
107 NO Tadzboi 131.82 37,176,110 89.08% 1,054 344
108 NO BenjaminDFBW 130.09 9,433,060 94.62% 1,441 23
109 NO RUSHIRAM 129.61 11,500,616 92.64% 1,861 34
110 NO MartZOZ 128.12 4,628,485 98.19% 2,152 18
111 NO balor 127.53 9,154,633 94.63% 1,942 35
112 NO JanuaryBoi 124.74 41,899,118 88.01% 832 690
113 NO Mandersen 124.39 21,408,300 91.31% 606 43
114 NO Sakuya 121.46 49,067,272 91.06% 1,393 213
115 NO DoctorTesla 119.33 16,590,601 95.08% 1,397 43
116 NO ZestyTea 116.83 51,066,996 94.79% 1,204 102
117 NO abbbbbbk 116.60 9,670,053 95.81% 1,674 21
118 NO x3rs 114.15 23,227,060 91.49% 1,248 60
119 NO ReckedRotatoes 112.48 46,447,032 85.21% 1,412 519
120 NO knightman123 110.22 185,185,859 86.05% 1,094 785
121 NO Nova1g 109.90 21,287,725 94.31% 1,152 42
122 NO zleov 109.30 12,557,145 93.61% 2,918 34
123 NO IL0LY0U 108.21 51,714,234 90.76% 1,716 155
124 NO LaserLompa 105.46 15,535,649 90.19% 620 49
125 NO hifu 105.44 8,040,788 96.09% 1,479 19
126 NO T o m m y 104.33 34,309,908 89.22% 669 95
127 NO Turoki 103.92 15,400,885 90.76% 1,478 44
128 NO 5m1leyy 103.42 23,775,882 88.81% 1,412 133
129 NO Beleez1337 103.34 6,888,460 91.44% 640 15
130 NO kjeks 101.95 30,699,974 94.11% 1,265 96
131 NO BungiCraft 101.72 101,770,804 90.34% 844 376
132 NO MAGUGU 101.56 4,541,058 97.42% 708 25
133 NO Blex 101.13 8,898,039 92.80% 1,765 15
134 NO Alphine 98.47 32,411,134 94.21% 1,621 57
135 NO Nepsycola 97.35 40,181,664 91.26% 907 115
136 NO timoshi 97.10 8,778,497 95.00% 1,806 25
137 NO mclop 97.03 99,514,579 86.36% 772 646
138 NO Sheepgamer2000 96.93 67,281,061 91.43% 1,362 267
139 NO PikiPikiPND 95.78 49,664,078 91.74% 1,024 136
140 NO Damu 94.11 110,361,579 92.40% 1,305 288
141 NO Migeru 94.08 7,282,208 97.34% 2,404 18
142 NO Fahrifu 93.45 15,636,674 95.16% 1,274 24
143 NO EyOkay 92.32 156,631,553 91.45% 857 481
144 NO ZenusPurity 89.82 9,881,015 97.25% 1,337 23
145 NO Cono 87.34 3,640,979 96.32% 797 21
146 NO gorre 86.36 20,968,586 89.34% 836 48
147 NO Chum Chum 86.07 13,279,950 89.62% 1,002 49
148 NO nuggies 85.23 70,885,529 89.96% 1,907 383
149 NO CurryOrder 84.99 21,226,746 94.95% 1,186 57
150 NO Surv 83.67 28,090,540 92.59% 597 59