Country
Leaderboard

Rank Player Overall Rating Score Accuracy Max Combo Play Count
1 KH koolkooking 495.43 288,968,485 96.85% 6,348 675
2 KH wefty 462.19 41,356,581 98.16% 5,202 79
3 KH ShopBox 282.05 55,559,779 95.67% 1,646 106
4 KH KoMuraSaki 185.88 10,467,277 96.12% 1,832 36
5 KH KhunPaciny 148.41 122,028,210 91.06% 826 557
6 KH s1gnal 102.80 7,513,761 98.62% 1,935 9
7 KH qwlp 101.45 19,700,770 94.84% 678 54
8 KH lmnburger 90.20 10,540,433 89.73% 1,082 28
9 KH MIOSA 85.77 15,376,165 88.39% 709 45
10 KH Lachey 82.46 87,399,884 88.08% 760 215
11 KH SolitudeQuaver 76.99 17,205,218 90.18% 1,018 53
12 KH 3lectro 69.61 27,973,738 95.99% 1,046 42
13 KH phoenixkoolking 64.26 3,387,761 93.66% 1,915 12
14 KH WinTerKH 56.94 8,102,922 94.34% 978 13
15 KH uery 32.81 9,627,638 84.14% 560 41
16 KH xoal 25.98 11,848,187 81.75% 394 146
17 KH toji 15.38 8,639,496 82.75% 648 24
18 KH Deth7616 11.75 4,718,694 86.92% 381 10
19 KH N3ighBxr 8.93 1,424,715 85.60% 794 7
20 KH DarkerLMAO 6.97 2,475,791 78.56% 466 56
21 KH Dynamyte 6.06 13,237,713 86.66% 465 54
22 KH L0KL9K 5.64 2,809,365 75.33% 344 16
23 KH salsapengu 5.24 3,326,524 81.08% 199 18
24 KH HeHcS 5.14 5,733,196 81.53% 404 24
25 KH paperr 2.65 2,052,527 73.47% 226 24
26 KH Vxnnyy 2.57 766,934 88.15% 378 3
27 KH IsNotKim 1.88 2,833,340 72.92% 158 26
28 KH metrotensei 1.32 1,889,064 77.13% 363 5
29 KH Sambath 0.99 800,000 94.66% 273 3
30 KH Adserf 0.40 646,791 73.73% 66 2
31 KH Dokishiro 0.31 807,360 82.43% 93 4
32 KH Derton 0.29 626,646 71.65% 131 25
33 KH skyspy 0.08 557,500 66.87% 53 11
34 KH BaoKnightss 0.05 328,810 70.77% 47 3
35 KH DextrisMK 0.05 370,045 66.75% 66 2
36 KH cryst 0.02 191,573 57.67% 48 13
37 KH Seems legit 0.00 0 0.00% 31 3
38 KH KennyReeee 0.00 0 0.00% 67 2
39 KH hehdhse 0.00 0 0.00% 179 6
40 KH sp0rts 0.00 0 0.00% 10 1
41 KH albuht 0.00 0 0.00% 10 1
42 KH XxRDGR163xX 0.00 0 0.00% 0 0
43 KH Kotaro 0.00 0 0.00% 0 0
44 KH HDMDI 0.00 0 0.00% 12 3
45 KH Haito 0.00 0 0.00% 87 2
46 KH moideco 0.00 0 0.00% 145 1
47 KH us3rn4m3 0.00 0 0.00% 151 12
48 KH JoeSusTrollage 0.00 0 0.00% 38 3
49 KH SolitudeNab 0.00 0 0.00% 102 1