Country
Leaderboard

Rank Player Overall Rating Score Accuracy Max Combo Play Count
1 NO xxxbruhmanxxx 897.15 769,275,167 99.13% 5,352 1,878
2 NO SupremeJaycee 777.66 213,320,608 99.18% 8,918 805
3 NO Danksquidboy 774.63 142,896,647 99.26% 4,411 503
4 NO Zek 753.40 264,006,071 99.00% 3,417 460
5 NO hhhhhhhhhh 753.28 127,176,609 98.98% 5,602 419
6 NO miyuie 727.06 169,164,424 99.29% 4,700 521
7 NO Karl 704.33 276,346,216 98.66% 3,851 454
8 NO Bizarrely 703.22 109,514,722 98.14% 2,897 160
9 NO FluffySakora 701.06 902,046,694 98.76% 10,580 3,205
10 NO luxvsrg 684.11 59,417,073 98.91% 3,864 145
11 NO ubihard 677.76 354,621,460 98.50% 2,976 1,167
12 NO Spyder 628.54 491,598,131 98.12% 2,243 1,796
13 NO MeyMey 621.53 388,119,310 98.39% 3,152 708
14 NO 8vp2 613.22 162,742,160 98.23% 1,582 760
15 NO Hennytai 611.52 93,772,167 98.10% 2,473 156
16 NO lelerrer 597.85 92,090,683 97.30% 3,234 377
17 NO Kekaksen 596.07 311,906,969 99.23% 10,580 431
18 NO Elysian 591.22 141,069,084 97.29% 1,950 295
19 NO Groex 588.46 125,039,351 98.32% 2,459 225
20 NO LsMisaa 581.16 31,247,959 97.97% 2,512 83
21 NO scorpiiofluid 577.30 62,800,412 97.87% 2,199 253
22 NO ItsTeaBee 570.60 126,361,979 98.60% 3,413 174
23 NO x3rs 569.04 209,666,924 97.42% 2,836 1,106
24 NO giraray 564.20 66,669,813 98.79% 5,074 155
25 NO Yazer 563.89 126,360,150 97.72% 3,907 348
26 NO Endroma 562.90 73,013,439 97.79% 3,443 120
27 NO mizukiowo 561.33 163,491,282 97.42% 3,633 518
28 NO Fizz9834 554.16 46,742,565 97.65% 2,882 186
29 NO ZenusPurity 553.91 84,517,500 97.61% 2,500 335
30 NO public69toilet 541.14 49,208,818 97.61% 4,174 155
31 NO Neonmanic 529.89 235,073,037 98.28% 3,152 812
32 NO zleov 521.27 43,922,725 97.56% 4,195 130
33 NO MysticMocha 518.63 139,133,575 97.92% 2,984 328
34 NO whispo 517.91 47,026,790 97.09% 1,225 159
35 NO pepeD 515.99 190,490,637 96.34% 2,614 2,324
36 NO Farewell 514.59 127,006,090 96.16% 2,265 1,699
37 NO CommandoGlass 513.28 72,767,852 96.06% 4,146 168
38 NO 01juniorpen 508.58 41,971,268 97.28% 3,755 167
39 NO Freddy 508.12 54,268,665 96.27% 1,404 206
40 NO DeadSlayer2008 507.45 28,766,333 98.17% 2,849 90
41 NO ebilvoss 498.30 105,200,422 96.76% 2,266 534
42 NO VBEI 489.64 72,136,830 96.71% 3,285 120
43 NO prebert 485.84 61,244,899 97.69% 2,299 128
44 NO DarnomEldeam 484.00 497,858,524 97.56% 1,838 922
45 NO allmeta 483.28 222,379,136 96.30% 2,488 647
46 NO iveriver1 482.47 70,776,135 96.50% 1,922 690
47 NO humungifungi 481.33 76,467,933 97.03% 1,523 312
48 NO Veslepus 475.97 44,393,437 97.24% 2,455 90
49 NO actuallyduck 474.72 167,225,264 97.07% 2,836 950
50 NO folence 472.72 165,354,909 96.92% 1,543 357