Country
Leaderboard

Rank Player Overall Rating Score Accuracy Max Combo Play Count
1 NO ZeMaB Fanboy 855.43 697,484,742 99.05% 5,352 1,655
2 NO Zek 753.40 264,006,071 99.00% 3,417 460
3 NO Danksquidboy 736.85 109,220,534 98.85% 2,880 374
4 NO Karl 704.33 276,346,216 98.66% 3,851 454
5 NO Bizarrely 703.22 109,514,722 98.14% 2,897 160
6 NO FluffySakora 695.78 880,125,690 98.67% 10,580 3,103
7 NO hhhhhhhhhh 691.60 86,320,000 98.73% 3,725 274
8 NO SupremeJaycee 686.91 157,112,957 98.86% 8,918 649
9 NO luxvsrg 673.96 53,967,208 98.95% 3,864 128
10 NO miyuie 664.99 106,370,161 98.99% 4,216 240
11 NO ubihard 657.63 336,779,554 98.36% 2,976 1,105
12 NO Spyder 627.68 473,173,147 98.08% 2,243 1,685
13 NO MeyMey 621.53 388,119,310 98.39% 3,152 708
14 NO Hennytai 611.52 93,772,167 98.10% 2,473 156
15 NO lelerrer 597.85 92,090,683 97.30% 3,234 372
16 NO Kekaksen 595.83 307,176,247 99.24% 10,580 415
17 NO Elysian 591.22 141,069,084 97.29% 1,950 295
18 NO Groex 584.62 119,346,851 98.20% 2,459 214
19 NO 8vp2 584.10 151,093,603 98.06% 1,582 666
20 NO LsMisaa 581.16 31,247,959 97.97% 2,512 83
21 NO ItsTeaBee 569.91 123,401,134 98.60% 3,413 169
22 NO Yazer 563.89 126,360,150 97.72% 3,907 345
23 NO Endroma 562.90 73,013,439 97.79% 3,443 119
24 NO scorpiiofluid 562.02 60,778,308 97.62% 2,199 236
25 NO ZenusPurity 553.91 84,517,500 97.61% 2,500 335
26 NO giraray 544.83 58,481,264 98.79% 5,074 118
27 NO public69toilet 541.14 49,208,818 97.61% 4,174 151
28 NO x3rs 536.34 182,969,991 97.15% 2,836 889
29 NO MysticMocha 516.51 130,914,680 97.88% 2,984 302
30 NO CommandoGlass 513.28 72,767,852 96.06% 4,146 168
31 NO Neonmanic 507.28 126,339,562 97.89% 3,152 541
32 NO Farewell 497.12 106,773,416 95.66% 2,265 1,547
33 NO 01juniorpen 489.81 39,218,214 97.18% 3,755 149
34 NO VBEI 489.64 72,136,830 96.71% 3,285 120
35 NO prebert 485.84 61,244,899 97.69% 2,299 128
36 NO DarnomEldeam 484.00 496,087,359 97.65% 1,838 915
37 NO allmeta 483.28 222,379,136 96.30% 2,488 647
38 NO pepeD 478.48 165,647,596 95.90% 1,772 1,919
39 NO Veslepus 475.97 44,393,437 97.24% 2,455 90
40 NO actuallyduck 474.72 167,225,264 97.07% 2,836 945
41 NO folence 472.72 165,354,909 96.92% 1,543 357
42 NO DeadSlayer2008 472.01 25,000,522 98.10% 2,849 80
43 NO jennifer 470.81 57,935,846 97.78% 2,229 172
44 NO Suiciopath 459.66 155,173,125 96.51% 1,567 650
45 NO ebilvoss 458.74 86,910,883 96.23% 2,225 475
46 NO Aksel 450.75 148,521,795 96.92% 2,889 762
47 NO rek7 450.60 31,814,880 97.79% 3,864 74
48 NO humungifungi 448.62 70,707,519 96.65% 1,523 269
49 NO Akiresu 440.29 57,630,075 95.28% 1,999 254
50 NO Bekko 434.93 141,593,990 95.82% 2,198 392