Country
Leaderboard

Rank Player Overall Rating Score Accuracy Max Combo Play Count
1 NO Bizarrely 721.76 100,501,832 98.14% 2,897 143
2 NO Karl 717.13 259,799,247 98.64% 3,851 407
3 NO Zek 653.97 167,312,935 98.00% 3,417 244
4 NO MeyMey 633.91 382,703,366 98.39% 3,152 675
5 NO Groex 576.52 112,849,908 98.12% 2,146 186
6 NO Hennytai 531.51 47,884,854 97.82% 1,918 72
7 NO KingTB 525.61 81,403,430 98.43% 3,413 103
8 NO Yazer 506.33 110,437,403 96.92% 3,907 262
9 NO VBEI 490.56 72,136,830 96.71% 3,285 118
10 NO allmeta 486.29 202,854,015 96.23% 2,488 549
11 NO Endroma 480.75 46,517,909 97.36% 2,990 57
12 NO CommandoGlass 478.38 59,722,268 95.48% 4,146 139
13 NO SpaceRecon 420.97 31,946,357 97.28% 2,560 56
14 NO Phelddagrif 405.52 481,122,337 96.75% 2,163 1,095
15 NO masaya 404.40 26,795,970 96.79% 3,946 65
16 NO prebert 391.51 44,644,654 97.23% 2,102 78
17 NO Ravzn 387.84 40,027,187 94.87% 1,838 177
18 NO Spyder 378.24 132,348,514 94.69% 2,176 439
19 NO NamesAreRubbish 334.93 20,201,468 96.04% 1,722 41
20 NO H0v3 333.60 136,732,102 94.98% 1,537 374
21 NO Freddy 329.79 34,929,512 93.62% 1,088 141
22 NO Razor Sharp 318.51 41,718,123 97.44% 1,969 64
23 NO Upconv 307.07 123,408,316 96.34% 2,457 297
24 NO Sethalas 306.52 180,990,047 94.38% 1,611 269
25 NO DecayingEagle 299.95 36,052,919 95.47% 2,632 172
26 NO ZuccFuck 298.77 42,145,240 94.06% 1,883 132
27 NO LonelyStellaris 298.70 67,995,510 95.59% 1,806 133
28 NO nyangk 284.70 26,037,780 97.39% 2,905 34
29 NO ramencatcool 272.03 17,262,706 96.71% 1,855 34
30 NO KirbyXLF 262.62 19,676,677 96.63% 2,445 52
31 NO salchow 260.21 42,396,503 94.93% 1,995 99
32 NO Staiain 255.44 14,857,145 97.85% 1,662 66
33 NO DarnomEldeam 245.35 200,923,391 94.69% 1,049 349
34 NO benita 244.71 62,268,565 96.70% 1,250 213
35 NO Groth 238.31 61,183,987 95.30% 1,362 160
36 NO RhythmGuy 238.21 57,553,371 95.74% 1,382 126
37 NO SosaOfNorth 233.04 207,072,777 94.59% 1,204 414
38 NO folence 233.03 22,305,010 93.82% 1,292 46
39 NO Kythera 219.56 162,174,532 93.81% 2,002 255
40 NO Bakemowo 212.51 33,523,881 93.75% 1,047 67
41 NO Chu 210.17 58,068,849 94.27% 1,720 150
42 NO HenrikR 205.84 95,017,476 95.64% 2,019 230
43 NO tobinjo 205.67 40,981,826 93.23% 1,206 81
44 NO Malicus 201.72 64,211,467 92.08% 1,409 238
45 NO Fjell 194.38 56,726,708 93.44% 869 160
46 NO AlpacaQQ 183.31 74,887,181 94.74% 857 124
47 NO ItsKevZii 181.72 20,209,077 94.89% 1,295 40
48 NO DataFreak 171.59 24,379,952 92.93% 1,609 84
49 NO TideKnight 168.53 178,629,477 91.15% 1,439 914
50 NO kim 165.69 73,775,620 95.40% 1,275 130