Country
Leaderboard

Rank Player Overall Rating Score Accuracy Max Combo Play Count
1 NO xxxbruhmanxxx 910.76 828,014,108 99.15% 5,352 2,043
2 NO hhhhhhhhhh 835.50 157,876,300 99.14% 5,602 530
3 NO Danksquidboy 810.50 171,465,684 99.21% 4,411 650
4 NO SupremeJaycee 787.97 224,511,597 99.15% 10,953 831
5 NO Zek 753.40 264,006,071 99.00% 3,417 460
6 NO miyuie 731.56 183,696,698 99.33% 4,700 589
7 NO Bizarrely 708.34 115,180,019 98.22% 2,897 172
8 NO Karl 704.33 276,346,216 98.66% 3,851 454
9 NO FluffySakora 701.18 910,537,584 98.75% 10,580 3,223
10 NO luxvsrg 684.11 59,417,073 98.91% 3,864 146
11 NO ubihard 683.31 357,323,755 98.42% 2,976 1,197
12 NO HenrikR 663.92 588,707,109 98.77% 4,323 1,644
13 NO mizukiowo 636.29 228,718,039 98.33% 3,907 765
14 NO Spyder 632.64 508,169,332 98.22% 2,795 1,869
15 NO 8vp2 628.89 169,443,938 98.29% 1,582 814
16 NO MeyMey 621.53 388,119,310 98.39% 3,152 708
17 NO Fizz9834 620.30 66,116,043 98.04% 3,671 265
18 NO x3rs 618.88 212,978,139 97.80% 2,836 1,165
19 NO Hennytai 616.16 95,577,228 98.06% 2,473 169
20 NO Elysian 609.19 149,170,445 97.37% 2,688 365
21 NO zleov 604.87 57,876,837 98.16% 4,195 269
22 NO Yazer 602.09 177,036,926 97.97% 7,482 546
23 NO lelerrer 599.40 96,805,859 97.32% 3,234 402
24 NO Kekaksen 596.63 320,968,967 99.24% 10,580 458
25 NO iveriver1 594.79 157,810,650 96.97% 1,922 1,524
26 NO Groex 588.46 125,039,351 98.32% 2,459 225
27 NO scorpiiofluid 586.27 62,834,843 97.90% 2,199 259
28 NO public69toilet 583.19 54,790,588 97.78% 4,219 181
29 NO LsMisaa 581.16 31,247,959 97.97% 2,512 83
30 NO DarnomEldeam 577.76 694,858,160 98.79% 2,581 1,518
31 NO ItsTeaBee 570.60 126,361,979 98.60% 3,413 174
32 NO giraray 564.20 66,669,813 98.79% 5,074 155
33 NO Endroma 562.90 73,013,439 97.79% 3,443 120
34 NO ZenusPurity 553.91 84,517,500 97.61% 2,500 335
35 NO Rayveus 540.70 119,704,755 96.49% 3,901 1,698
36 NO kasuu 539.34 47,124,124 97.77% 1,911 114
37 NO Neonmanic 531.43 267,849,939 98.32% 3,152 890
38 NO mya1 525.48 29,876,741 98.48% 3,864 133
39 NO whispo 523.78 47,003,619 97.02% 1,225 175
40 NO Farewell 523.17 142,006,607 96.27% 2,265 1,992
41 NO Solid Snake 522.00 105,273,105 97.54% 1,801 257
42 NO pepeD 520.41 200,546,157 96.44% 2,614 2,683
43 NO MysticMocha 518.68 143,443,699 97.92% 2,984 338
44 NO CommandoGlass 513.28 72,767,852 96.06% 4,146 168
45 NO Freddy 510.44 54,272,053 96.27% 1,404 210
46 NO 01juniorpen 508.58 41,971,268 97.28% 3,755 168
47 NO DeadSlayer2008 507.45 28,766,333 98.17% 2,849 90
48 NO humungifungi 506.69 82,019,790 97.30% 1,889 343
49 NO ebilvoss 504.13 105,368,894 96.95% 2,266 550
50 NO VBEI 489.64 72,136,830 96.71% 3,285 120