Country
Leaderboard

Rank Player Overall Rating Score Accuracy Max Combo Play Count
1 NO Bizarrely 699.86 109,514,722 98.14% 2,897 157
2 NO Karl 693.54 274,509,202 98.66% 3,851 439
3 NO Zek 632.66 169,113,302 98.01% 3,417 249
4 NO MeyMey 610.99 386,258,712 98.39% 3,152 691
5 NO Hennytai 606.13 90,289,988 98.19% 2,473 144
6 NO Groex 560.99 112,849,908 98.14% 2,146 186
7 NO Kekaksen 552.41 167,277,838 99.03% 10,580 219
8 NO Endroma 544.19 68,550,978 97.71% 3,443 82
9 NO KingTB 522.30 90,273,072 98.47% 3,413 112
10 NO Spyder 506.76 321,723,775 97.15% 2,176 902
11 NO CommandoGlass 506.52 71,865,641 96.03% 4,146 165
12 NO Yazer 502.14 110,437,403 96.95% 3,907 271
13 NO VBEI 481.01 72,136,830 96.71% 3,285 120
14 NO allmeta 475.00 218,169,503 96.33% 2,488 615
15 NO Veslepus 471.19 44,393,437 97.24% 2,455 90
16 NO Elysian 467.36 48,745,425 96.75% 1,604 94
17 NO giraray 460.25 33,804,762 98.68% 5,074 62
18 NO DarnomEldeam 444.26 406,831,126 96.85% 1,417 696
19 NO prebert 440.11 53,922,951 97.56% 2,102 112
20 NO Phelddagrif 424.75 694,618,399 97.22% 2,163 1,658
21 NO SpaceRecon 419.12 31,946,357 97.29% 2,560 56
22 NO Aimstein 416.60 247,255,200 97.08% 2,509 506
23 NO y o s h i k e 411.04 125,039,895 96.67% 1,891 222
24 NO masaya 391.58 26,795,970 96.85% 3,946 65
25 NO snxw 386.71 55,381,335 97.26% 1,935 84
26 NO Ravzn 380.10 40,027,187 94.92% 1,838 180
27 NO flyingppcat 367.54 91,863,233 95.75% 2,770 218
28 NO public69toilet 367.43 30,935,977 97.56% 2,656 67
29 NO DecayingEagle 357.42 50,938,023 96.01% 2,632 293
30 NO H0v3 355.24 206,220,328 95.58% 1,537 551
31 NO ramencatcool 351.32 25,279,796 96.73% 2,035 57
32 NO HenrikR 342.48 392,905,793 96.98% 3,534 896
33 NO Soowakoo 332.30 41,711,417 96.24% 3,223 112
34 NO NamesAreRubbish 330.05 20,201,468 96.03% 1,722 41
35 NO Razor Sharp 326.35 43,526,707 97.42% 1,969 69
36 NO Freddy 326.01 34,929,512 93.64% 1,088 141
37 NO folence 319.31 48,829,790 94.73% 1,527 95
38 NO Huohuli 319.04 105,146,102 92.28% 962 965
39 NO SonZo 316.64 607,538,245 96.19% 2,362 1,034
40 NO Frooonz 313.92 13,666,601 97.68% 3,691 35
41 NO Upconv 313.28 144,460,650 96.37% 2,457 367
42 NO Sethalas 302.95 200,200,439 94.45% 1,611 300
43 NO ZuccFuck 300.99 42,956,022 94.03% 1,883 134
44 NO LonelyStellaris 299.58 67,995,510 95.57% 1,806 134
45 NO nyangk 286.85 26,037,780 97.39% 2,905 36
46 NO Bakemowo 280.40 59,234,656 94.54% 1,047 127
47 NO Danielexus 268.86 33,250,683 93.74% 1,930 110
48 NO Groth 268.51 86,640,043 95.39% 1,362 244
49 NO KirbyXLF 260.94 19,676,677 96.63% 2,445 55
50 NO salchow 259.18 42,396,503 95.00% 1,995 99