Country
Leaderboard

Rank Player Overall Rating Score Accuracy Max Combo Play Count
1 NO xxxbruhmanxxx 914.15 843,171,468 99.18% 5,352 2,073
2 NO hhhhhhhhhh 845.76 167,516,062 99.12% 5,602 590
3 NO Danksquidboy 842.52 202,178,041 99.24% 4,420 900
4 NO PrameZA0000 815.68 123,503,875 98.90% 3,652 257
5 NO SupremeJaycee 801.17 245,568,301 98.88% 10,953 920
6 NO Zek 759.16 269,873,847 99.04% 3,417 481
7 NO miyuie 732.10 183,709,861 99.34% 4,700 591
8 NO luxvsrg 711.32 83,907,614 98.92% 4,297 291
9 NO Bizarrely 708.34 115,180,019 98.22% 2,897 172
10 NO Karl 704.33 276,346,216 98.66% 3,851 454
11 NO FluffySakora 701.18 910,537,584 98.75% 10,580 3,223
12 NO x3rs 696.98 220,945,416 98.43% 2,836 1,195
13 NO ubihard 683.31 357,323,755 98.42% 2,976 1,204
14 NO Taozi 677.22 201,516,125 98.78% 3,431 523
15 NO Freddy 671.32 91,975,804 97.78% 2,828 465
16 NO Hennytai 671.12 111,394,022 98.35% 2,626 260
17 NO HenrikR 663.92 588,707,109 98.77% 4,323 1,644
18 NO mizukiowo 647.37 252,841,396 98.39% 3,907 853
19 NO DarnomEldeam 641.27 723,749,554 99.11% 3,152 1,723
20 NO Spyder 636.82 515,607,271 98.25% 2,795 1,890
21 NO Fizz9834 632.83 70,900,709 98.11% 3,671 311
22 NO DaMeMeThEiFxD 631.34 50,156,966 98.93% 3,575 77
23 NO 8vp2 628.89 169,443,938 98.29% 1,582 814
24 NO MeyMey 621.53 388,119,310 98.39% 3,152 708
25 NO zleov 614.04 60,685,914 98.22% 4,195 279
26 NO Elysian 609.19 149,170,445 97.37% 2,688 365
27 NO public69toilet 609.10 59,451,270 97.92% 4,219 190
28 NO humungifungi 608.01 120,760,277 97.68% 2,759 469
29 NO lelerrer 602.42 106,194,649 97.37% 3,234 450
30 NO Yazer 602.18 177,940,679 97.97% 7,482 555
31 NO Kekaksen 597.56 321,006,629 99.26% 10,580 463
32 NO iveriver1 594.98 157,878,267 96.96% 1,922 1,528
33 NO whispo 589.09 62,811,417 97.64% 2,904 230
34 NO Groex 588.46 125,039,351 98.32% 2,459 225
35 NO scorpiiofluid 586.27 62,834,843 97.90% 2,199 259
36 NO LsMisaa 581.16 31,247,959 97.97% 2,512 83
37 NO pepeD 575.44 235,245,058 96.87% 2,999 3,139
38 NO ItsTeaBee 570.60 126,361,979 98.60% 3,413 174
39 NO giraray 564.20 66,669,813 98.79% 5,074 155
40 NO Endroma 562.90 73,013,439 97.79% 3,443 120
41 NO ZenusPurity 553.91 84,517,500 97.61% 2,500 335
42 NO MyntTxd 550.49 106,425,322 98.18% 4,251 464
43 NO Rayveus 545.23 134,510,333 96.50% 3,901 2,191
44 NO kasuu 541.87 48,825,998 97.75% 1,911 117
45 NO Neonmanic 536.23 281,757,539 98.39% 3,152 934
46 NO Rushenality 533.49 32,039,529 96.50% 2,425 191
47 NO mya1 525.48 29,876,741 98.48% 3,864 133
48 NO Farewell 524.56 146,741,563 96.26% 2,265 2,093
49 NO shaydeftw 522.38 121,028,713 98.37% 6,387 222
50 NO Solid Snake 522.00 105,273,105 97.54% 1,801 257