Country
Leaderboard

Rank Player Overall Rating Score Accuracy Max Combo Play Count
1 NO Ryomen Sukuna 948.07 899,748,496 99.25% 5,352 2,206
2 NO hhhhhhhhhh 865.47 207,928,648 99.02% 5,602 761
3 NO Danksquidboy 844.15 203,090,569 99.20% 4,420 912
4 NO PrameZA0000 815.68 123,503,875 98.90% 3,652 257
5 NO SupremeJaycee 801.17 245,568,301 98.88% 10,953 921
6 NO Zek 759.16 269,873,847 99.04% 3,417 481
7 NO miyuie 732.10 183,709,861 99.34% 4,700 592
8 NO pyramd 714.78 496,763,330 99.77% 14,320 1,784
9 NO luxvsrg 712.57 88,421,309 98.92% 4,297 317
10 NO Bizarrely 708.34 115,180,019 98.22% 2,897 172
11 NO Karl 704.33 276,346,216 98.66% 3,851 454
12 NO FluffySakora 701.18 910,537,584 98.75% 10,580 3,223
13 NO iveriver1 698.15 200,793,413 97.94% 2,312 1,677
14 NO x3rs 696.98 220,945,416 98.43% 2,836 1,195
15 NO Freddy 693.17 94,943,846 98.00% 2,828 482
16 NO Taozi 684.56 224,081,996 98.73% 3,431 658
17 NO ubihard 683.31 357,323,755 98.42% 2,976 1,209
18 NO zleov 675.30 93,909,971 98.72% 4,195 550
19 NO Hennytai 671.12 111,394,022 98.35% 2,626 260
20 NO HenrikR 664.10 589,694,733 98.78% 4,323 1,651
21 NO pepeD 652.36 297,942,064 97.72% 2,999 3,819
22 NO mizukiowo 647.50 257,124,332 98.39% 3,907 878
23 NO Jokkum 645.15 152,270,261 98.82% 2,962 647
24 NO DaMeMeThEiFxD 642.70 52,093,480 99.00% 3,575 85
25 NO DarnomEldeam 641.27 723,749,554 99.11% 3,152 1,725
26 NO Spyder 636.99 522,850,273 98.25% 2,795 1,921
27 NO Fizz9834 633.30 71,782,596 98.10% 3,671 314
28 NO 8vp2 628.89 169,443,938 98.29% 1,582 814
29 NO Rushenality 627.22 39,412,333 96.90% 2,632 218
30 NO MeyMey 621.53 388,119,310 98.39% 3,152 708
31 NO lelerrer 619.27 115,381,311 97.54% 3,234 498
32 NO humungifungi 612.19 128,324,134 97.76% 2,759 495
33 NO Elysian 609.19 149,170,445 97.37% 2,688 365
34 NO public69toilet 609.10 59,451,270 97.92% 4,219 190
35 NO Yazer 602.18 177,940,679 97.97% 7,482 555
36 NO Kekaksen 597.56 321,006,629 99.26% 10,580 463
37 NO AwfulDisaster 595.44 97,860,878 97.95% 5,385 347
38 NO whispo 589.09 62,811,417 97.64% 2,904 230
39 NO Groex 588.46 125,039,351 98.32% 2,459 225
40 NO scorpiiofluid 586.27 62,834,843 97.90% 2,199 259
41 NO LsMisaa 581.16 31,247,959 97.97% 2,512 83
42 NO Hend Tube 575.67 245,133,573 97.52% 3,640 2,350
43 NO ItsTeaBee 570.60 126,361,979 98.60% 3,413 174
44 NO giraray 564.20 66,669,813 98.79% 5,074 156
45 NO Endroma 562.90 73,013,439 97.79% 3,443 120
46 NO ZenusPurity 553.91 84,517,500 97.61% 2,500 335
47 NO MyntTxd 551.73 108,205,161 98.16% 4,251 467
48 NO Rayveus 549.37 137,897,411 96.54% 3,901 2,468
49 NO kasuu 541.87 48,825,998 97.75% 1,911 117
50 NO Farewell 540.43 156,398,485 96.41% 2,265 2,215