Country
Leaderboard

Rank Player Overall Rating Score Accuracy Max Combo Play Count
1 NO xxxbruhmanxxx 903.31 801,702,269 99.14% 5,352 1,959
2 NO SupremeJaycee 787.97 224,511,597 99.15% 10,953 831
3 NO Danksquidboy 777.89 144,815,967 99.25% 4,411 506
4 NO hhhhhhhhhh 762.00 136,786,257 99.03% 5,602 447
5 NO Zek 753.40 264,006,071 99.00% 3,417 460
6 NO miyuie 731.36 180,815,549 99.33% 4,700 575
7 NO Bizarrely 708.34 115,180,019 98.22% 2,897 172
8 NO Karl 704.33 276,346,216 98.66% 3,851 454
9 NO FluffySakora 701.14 903,931,350 98.76% 10,580 3,208
10 NO luxvsrg 684.11 59,417,073 98.91% 3,864 145
11 NO ubihard 683.31 357,323,755 98.42% 2,976 1,197
12 NO Spyder 628.61 497,774,903 98.13% 2,243 1,821
13 NO 8vp2 626.30 167,553,228 98.34% 1,582 793
14 NO MeyMey 621.53 388,119,310 98.39% 3,152 708
15 NO Fizz9834 620.30 66,116,043 98.04% 3,671 262
16 NO x3rs 617.66 213,031,975 97.87% 2,836 1,159
17 NO Hennytai 616.16 95,577,228 98.06% 2,473 169
18 NO Elysian 606.62 147,052,866 97.34% 2,688 328
19 NO mizukiowo 599.24 203,344,437 97.87% 3,907 643
20 NO lelerrer 599.01 95,929,185 97.33% 3,234 395
21 NO Kekaksen 596.12 313,775,593 99.23% 10,580 439
22 NO zleov 592.60 55,121,313 98.09% 4,195 247
23 NO Groex 588.46 125,039,351 98.32% 2,459 225
24 NO scorpiiofluid 586.27 62,834,843 97.90% 2,199 259
25 NO public69toilet 583.19 54,790,588 97.78% 4,219 181
26 NO LsMisaa 581.16 31,247,959 97.97% 2,512 83
27 NO iveriver1 578.49 137,978,135 96.85% 1,922 1,352
28 NO ItsTeaBee 570.60 126,361,979 98.60% 3,413 174
29 NO Yazer 567.37 135,055,413 97.69% 3,907 376
30 NO giraray 564.20 66,669,813 98.79% 5,074 155
31 NO Endroma 562.90 73,013,439 97.79% 3,443 120
32 NO ZenusPurity 553.91 84,517,500 97.61% 2,500 335
33 NO Neonmanic 531.30 256,610,634 98.32% 3,152 851
34 NO HenrikR 526.03 522,375,224 97.98% 3,534 1,395
35 NO whispo 523.78 47,003,619 97.02% 1,225 175
36 NO pepeD 520.39 197,360,151 96.44% 2,614 2,511
37 NO MysticMocha 518.63 139,133,575 97.92% 2,984 328
38 NO Farewell 517.95 130,320,367 96.21% 2,265 1,792
39 NO Rayveus 517.20 108,275,648 96.23% 3,901 1,477
40 NO CommandoGlass 513.28 72,767,852 96.06% 4,146 168
41 NO 01juniorpen 508.58 41,971,268 97.28% 3,755 168
42 NO Freddy 508.12 54,268,665 96.27% 1,404 207
43 NO DeadSlayer2008 507.45 28,766,333 98.17% 2,849 90
44 NO humungifungi 505.06 82,006,322 97.26% 1,523 342
45 NO ebilvoss 503.67 105,314,851 96.92% 2,266 544
46 NO VBEI 489.64 72,136,830 96.71% 3,285 120
47 NO prebert 485.84 61,244,899 97.69% 2,299 128
48 NO DarnomEldeam 484.00 497,858,524 97.56% 1,838 922
49 NO allmeta 483.28 222,379,136 96.30% 2,488 647
50 NO Veslepus 475.97 44,393,437 97.24% 2,455 90